IDPA Turkey
 

Kurallar

 

ÖNEMLİ UYARI

I.D.P.A kendi içinde sporcuların uyması gereken katı güvenlik kuralları içerir.Bu disiplini icra edeceklerin kurallara tümüyle hakim olması gerekir.

​Etik ve güvenlik kurallarına uymayan yarışmacı sahadan diskalifiye edilir ! ! !

 
GÜVENLİK HAKEMİ:
Yarışmanın yapıldığı parkurun yöneten, yarışmacının bu disiplinin kurallarını doğru uygulamasını denetleyen, puanlamayı tutan – kontrol eden aynı zamanda izleyicilerin ve poligon alanın güvenliğinden sorumlu olan kişidir.
GÜVENLİ ALAN:
Yarışmanın yapıldığı parkurun yönetiminden, yarışmacının bu  disiplinin kurallarını doğru uygulamasını denetleyen, puanlamayı tutan ve kontrol eden ayni zamanda izleyicilerin ve poligon alanın güvenliğinden sorumlu olan kişidir.
PARMAK DİSİPLİNİ:
Atış yapılan durum haricinde  atıcının der daim hakem tarafından görülecek şekilde parmağının tetik korkuluğunun dışında ve atış hattına yönelik şekilde  bulunması gerektiğini ifade eder.
COVER
Atıcının  vücudunun sütre gerisinde kaldığı, kendini koruyarak  yaptığı atışa denir.
LOW COVER
Hedeflere alçak bir sütreden yapılan atışı ifade eder.Atıcının  bir dizi mutlaka yere değmelidir.Atıcının vücudu sütre gerisinde kalmalıdır.
DİSKALİFİYE :
Bu disiplinin gerektirdiği güvenlik ve etik kurallar uymayanların saha hakemi tarafından yarışmadan men edilmesi anlamına gelir.Sporcuların kural kitabında yazan tüm kurallara hakim olması esastır.Diskalifiye edilen yarışmacı sahadan ayrılır.